Korzyści.

 

Przejrzystość rynku w czasie rzeczywistym. Klienci mają dostęp do ponad 56 tys. produktów IT od prawie 300 producentów, co zapewnia doskonały przegląd aktualnej oferty rynkowej. Dostęp do systemu bios® jest odpowiednio zabezpieczony, dzięki czemu tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do Państwa indywidualnej oferty produktów IT - od indywidualnie skonfigurowanych komputerów przez oprogramowanie i licencje aż po standardowe taśmy barwiące. Ponadto zamówienia dokonywane są poprzez kliknięcie myszką i zawsze po codziennie aktualizowanych cenach - opcjonalnie możliwa jest także integracja z wybranym systemem zarządzania gospodarką towarową, w tym z indywidualnymi statystykami i analizami aż po zgodne z rozporządzeniami e-faktury z podpisem elektronicznym.

Zintegrowane zarządzanie użytkownikami z możliwością określenia odpowiednich parametrów,
zarządzanie adresami faktur i dostawy, zmienny, dwustopniowy proces zatwierdzania zamówień i wiele profesjonalnych funkcji zakupów umożliwiają szybkie i efektywne dokonywanie zamówień bez dokumentacji papierowej. Ponadto poprzez standardowe interfejsy można dodatkowo zintegrować bios® z indywidualnym systemem ERP. W ten sposób faktury i informacje dotyczące zamówień mogą być przesyłane z wykorzystaniem XML, co przyspieszy wewnętrzne procesy w Państwa firmie. Dodatkowo oferujemy także opcjonalne rozwiązanie zarządzania aktywami IT,
które umożliwia odwzorowanie i zarządzanie całym cyklem eksploatacyjnym IT.

 
 
 

Ograniczenie manualnych procesów administracyjnych.

• Krótkie i precyzyjnie zdefiniowane procesy
• Zmniejszenie błędów podczas transmisji danych
• Brak konieczności przenoszenia danych na inne nośniki
• Krótki czas autoryzacji i realizacji zamówień
• Udoskonalone możliwości kontroli i analizy
• Obniżenie kosztów dzięki konsolidacji zamówień
• Ujednolicenie i optymalne wykorzystanie umów ramowych
i warunków dostawy


 

Płynna integracja z systemami końcowymi.

• Brak konieczności instalowania specjalnego oprogramowania - wystarczy dostęp do internetu
• Pełna integracja z systemem finansowym i ERP klienta
• Korzystanie ze standardowych interfejsów
• Wymiana dokumentów elektronicznych, w tym
e-faktur z podpisem elektronicznym (z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych)

Przejrzyste zarządzanie aktywami IT (opcjonalnie).

• Monitorowanie zasobów
• Zgodność licencyjna
• Obniżenie kosztów operacyjnych i zaopatrzenia
• Bezpieczeństwo IT